Om oss

Vår historie

Byggeprosesser kan være tunge og krevende. For å sikre en helhetlig gjennomføring uten ubehagelig overraskelser og feil, kreves det en sterk prosjektledelse. Alle prosjekter er unike og byggeprosjekter består ofte av mange fagdisipliner og uoversiktlige grensesnitt. I Insidia har vi et stort fokus på detaljert planlegging og tett oppfølging, vi har prosjektleder med bred fagkompetanse og evne til å koordinere flere fagdisipliner for å sikre et helhetlig resultat. God kommunkasjon og jevnlig dialog med våre kunder er et viktig kriterie for å sikre et godt prosjekt. Hos oss har vi kontinuerlig dialog og møter for å ivareta deg som kunde. 

2018

2021

2025

Insidia ble stiftet våren 2018. Ønsket er å bringe frem en seriøs aktør med fokus på HMS og kvalitet. Våre verdier består i likeverd, stolthet og profosjonalitet. Alle våre medarbeider skal komme seg hele hjem fra jobb. Insidia skal opptre som en samfunnsaktør som skal sørge for at alle lover og regler blir fulgt.

Året 2021 har gitt en enorm vekst og etterspørselen etter våre tjenester har vært langt over våre forventinger. Gjennom proaktivt arbeid har organisasjonen sørget for en sunn og organisk vekt for å håndtere den stadig økende oppgradsmengden.

Insidia har en visjon om å bli norges ledende leverandør av byggtjenester. 

Oss i tall

3 000 000

I årlig omsetning

30

Prosjekter i året

8

Ansatte

Våre ansatte
Andreas

Prosjektleder


Erlend

Prosjektleder bygg

Tom Erik

Prosjektleder elektro